Pierwszy raz od 2012 roku nastąpił spadek zaangażowania pracowników.

 
 
 

Co więcej dynamiczny rozwój zaawansowanych technologii zagrażających bezpieczeństwu zatrudnienia, dodatkowo podnosi obawy związane ze środowiskiem pracy, sprawiając że zaangażowanie pracowników maleje – i jest o to trend, który będzie się pogłębiał.

Maleje poziom zaangażowania pracowników na świecie.

Globalne badanie zaangażownia pracowników przeprowadzone przez Aon Hewitt pokazuje, że rosnące poczucie niepewności wzmaga sceptycyzm wśród pracowników.

Nowy raport przygotowany przez Aon Hewitt pokazuje, że na skalę globalną, pierwszy raz od 2012 roku nastąpił spadek zaangażowania pracowników. Analiza Aon Hewitt, obejmująca ponad 5 mln pracowników w ponad 1000 organizacji na całym świecie wykazała, że zaangażowanie pracowników spadło z 65% w 2015 r. do 63% w 2016 r. Mniej niż jedna czwarta (24%) jest określa swój poziom zaangażowania jako „wysoki”, a kolejne 39% – jako „umiarkowany”.

Wyniki badania oznaczają, że stabilny wzrost zaangażowania pracowników, który obserwowaliśmy od roku 2011, częściowo zniknął.

– Niepewna sytuacja w wielu regionach świata oraz wzrost znaczenia ruchów populistycznych obserwowany w USA, Wielkiej Brytanii i innych krajach wpływa na spadek zaufania społecznego również do organizacji – wyjaśnia Ken Oehler, Global Culture & Engagement Practice Leader w Aon Hewitt. – Co więcej dynamiczny rozwój zaawansowanych technologii zagrażających bezpieczeństwu zatrudnienia, dodatkowo podnosi obawy związane ze środowiskiem pracy, sprawiając że zaangażowanie pracowników maleje – i jest o to trend, który będzie się pogłębiał-.

Poziom zaangażowania pracowników od 2011 roku

Świat Polska
2016 63% 51%
2015 65% 52%
2014 62% 50%
2013 60% 51%
2012 58% 48%
2011 59% 45%

Tymczasem według Aon Hewitt poprawa poziomu zaangażowania wśród pracowników to korzyść dla firmy: badania pokazują, że 5% wzrost zaangażowania wiąże się z 3-procentowym zwiększeniem przychodu w organizacji w kolejnym roku.[1]

– Wraz ze spadkiem zaangażowania, firmy mogą spodziewać się większej rotacji pracowników, częstszych absencji i niższego poziomu zadowolenia klientów. A wszystkie te czynniki przekładają się w widoczny sposób na gorsze wyniki finansowe – podkreśla Oehler.

Różnice regionalne

Badanie Aon Hewitt pokazało, że różnice regionalne w poziomie zaangażowania wynikają z uwarunkowań gospodarczych, politycznych i kulturowych danego regionu czy kraju. Europa wypadła w tym zestawieniu najsłabiej – tutaj zaangażowanych pracowników jest 58% (spadek o 2 pp. w porównaniu do zeszłego roku).

Wzrost zaangażowania odnotowano jedynie w 7 krajach europejskich, a spadek – aż w 14. Wiele z tych państw to kraje członkowskie UE, które odczuwają silniejsze niż dotychczas zawirowania polityczne, ekonomiczne, i społeczne: Francja (-7 pkt), Włochy (-7 pkt), Hiszpania (-5 pkt) i Holandia (-5 pkt).

Na tym tle zaangażowanie polskich pracowników pozostaje na stabilnym, ale wciąż jednym z najniższych na świecie, poziomie (51%).

-W tym roku musimy uważnie przyglądać się rozwojowi sytuacji w Europie. W Holandii, Francji, Niemczech i Włoszech odbędą się wybory, które mogą przesądzić o przyszłości UE. Nastrój niepewności udziela się także Europie Wschodniej, która pozostaje częścią ogólnej unijnej sytuacji politycznej oraz toczącej się debaty o Europie dwóch prędkości.– Edward Stanoch, szef Praktyki Talent w ramach europejskich struktur Aon Hewitt.

Region 2016 2015
Azja-Pacyfik 62% 65%
Ameryka Łacińska 75% 72%
Ameryka Płn. 64% 65%
Europa 58% 60%
Afryka 61% 59%

Kluczowe czynniki zwiększające poziom zaangażowania pracowników

W badaniu przeprowadzonym przez Aon Hewitt, w tym roku na pierwszym miejscu znalazło się Poczucie docenienia finansowego i uznanie. Kategoria ta znalazła się na miejscu lidera, przeskakując z miejsca trzeciego, które zajmowała rok wcześniej. Warto przyjrzeć się tej kategorii i jej zmianie miejsca w tabeli.

Dość oczywiste jest to, że niewiele organizacji będzie mogło pozwolić sobie na wprowadzenie diametralnych podwyżek wynagrodzeń czy wypłacanie większych premii. Według Aon Hewitt, koncentracja pracowników na tym czynniku jest powiązana ze wzrostem znaczenia ruchów populistycznych, a konkretnie z kwestionowaniem uczciwości i transparentności instytucji gospodarczych i społecznych oraz z malejącym poczuciem sprawiedliwości społecznej – co w tym przypadku jest rozumiane jako sprawiedliwe wynagrodzenie. Aby móc zająć się tą kwestią „na własnym podwórku”, firmy powinny postarać się zrozumieć, jak wyglądają faktyczne i postrzegane przez pracowników różnice w wynagrodzeniach. Jeśli bowiem ten trend utrzyma się, a wynagrodzenie przedstawicieli kadry zarządzającej pozostanie objęte tajemnicą lub odbierane jako niesprawiedliwe, na pewno nie przejdzie to bez echa wśród pracowników szeregowych.

Kluczowe czynniki zwiększające poziom zaangażowania z perspektywy globalnej to według raportu Trends in Global Employee Engagament 2017:

  1. Poczucie docenienia finansowego i uznanie
  2. Korzyści oferowane pracownikom (EVP)
  3. Styl przywództwa liderów
  4. Szanse na rozwój kariery
  5. Przyjazna infrastruktura

Liderzy w organizacjach powinni zdać sobie sprawę, że zjawisko spadku zaangażowania odzwierciedla rosnące poczucie niesprawiedliwości u pracowników. I choć wielu firm nie będzie stać na znaczące podwyżki wynagrodzeń, to ważne jest, aby odpowiedziały na potrzeby pracowników, zapewniając im poczucie transparentności i sprawiedliwego traktowania.

Aby dowiedzieć się więcej o raporcie Aon Hewitt Trends in Global Employee Engagament 2017, wejdź na http://www.aon.com/poland/hr/raporty/raport_engagement.jsp.

2017-Trends-in-Global-Employee-Engagement