Grywalizacja w employer branding

 
 
 

Świadomość potrzeby inwestowania w działania employer brandigowe jest coraz większa a wnioskując z rosnącej liczby konferencji oraz warsztatów o tematyce employer branding, jest to trend, który w najbliższych latach będzie się pogłębiał.

Jak wynika z badania HRM Institute z 2015 roku aż 77% pracodawców uważa, że posiadanie strategii employer branding wpływa na przyciąganie odpowiednich talentów do firmy. Jednak wiele firm realizując strategię eb pomija bardzo ważny element budowania wizerunku pracodawcy, jakim jest właściwie przeprowadzony proces rekrutacyjny. Należy zwrócić szczególną uwagę na spójność procesu rekrutacyjnego z ogólnie przyjętą strategią wizerunkową oraz jego dopasowanie do grupy docelowej. Jest to ważne zwłaszcza w obliczu obecnie panującego rynku pracownika, gdzie to kandydat coraz częściej dyktuje warunki pracodawcy i jest tym, który „przebiera w ofertach”.

Grywalizacja / gamifikacja  w employer branding

Taka sytuacja skłania pracodawców do podejmowania coraz bardziej niekonwencjonalnych działań związanych z dotarciem i zatrudnieniem nowych pracowników. Oczekiwanie na CV i listy motywacyjne przesyłane przez kandydatów w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w jednym z portali rekrutacyjnych odchodzi już do lamusa. Szczególnie, jeśli kierujemy swoją ofertę do pokolenia Y, a zwłaszcza aspirującego do pracy lub już pracującego w branży IT. Wtedy pewne jest, że musimy postarać się bardziej. Tu z pomocą przychodzi grywalizacja, z której korzysta coraz więcej firm, organizując bardzo kreatywne akcje rekrutacyjne.

Grywalizacja w procesie rekrutacji

Gamifikację w rekrutacji można zastosować na kilka sposobów – może ona być częścią procesu np. pierwszym etapem lub stanowić jego podstawę. Gamifikacja może też być skuteczną metodą przyciągnięcia uwagi Igreków na pracodawcę i jego ofertę. Ciekawym przykładem jest międzynarodowa symulacja biznesowa Global Management Challenge, w której uczestnicy zarządzają spółką na wirtualnym rynku. Od 16 lat, każdego roku, GMC odbywa się w formie ogólnopolskich konkursów on-line, do projektu przystępują pracodawcy zgłaszając zespoły swoich pracowników lub sponsorując wybrane zespoły studenckie. Organizator łączy w projekcie aktywnych studentów zmotywowanych do zaangażowania się w konkurs z pracodawcami, aby wygenerować przy okazji grywalizacji jak najwięcej kontaktów i relacji studencko-biznesowych.

Ciekawym przykładem zastosowania grywalizacji w procesie rekrutacji była kampania przeprowadzona w 2013 roku przez Kompanię Piwowarską. Celem było zatrudnienie dwóch osób do zespołu pracującego przy projekcie Beerlovers.pl. Sam proces składał się z trzech etapów, z których jeden odbywał się całkowicie on-line. W przygotowanej grze internetowej nawet standardowy kwestionariusz osobowy dzięki nietypowej szacie graficznej z niczym nie wyróżniającego się elementu procesu stał się częścią wciągającej rozgrywki. Gracze mogli wybierać postać, którą chcieliby być i w ramach rywalizacji odpowiadali na szereg pytań sprawdzających ich wiedzę m.in. z zakresu social media, umiejętności redakcyjnych oraz kreatywności. Kolejne dwa etapy odbywały się w biurze firmy w Warszawie. Proces okazał się dużym sukcesem. Dzięki nietypowej formie do firmy spłynęło ponad 600 aplikacji, do drugiego etapu rekrutacji zaproszono 20 osób, spośród których ostatecznie wyłoniono dwie na poszukiwane stanowiska. Na szczególną uwagę zasługuje w tym przypadku dopasowanie procesu do przewidywanych obowiązków oraz grupy docelowej.

grywalizacja i gamifikacjaInny sposób na wykorzystanie grywalizacji w procesie rekrutacyjnym znalazła firma PwC Węgry, która od kilku lat swoim kandydatom proponuje grę o nazwie „PwC Multipoly next”. Jest to gra skierowana do kandydatów na stanowiska stażowe w firmie. Dzięki symulacji on-line pozwala ona poznać specyfikę pracy w danym dziale, a następy etap przeprowadzany w biurze PwC daje możliwość namacalnego sprawdzenia swoich wrażeń. Stawką w grze są nagrody rzeczowe oraz spotkania z pracownikami firmy. Dzięki zastosowaniu gry, PwC nie tylko wspiera swój proces rekrutacyjny, ale także buduje pozytywny wizerunek – 78 % przebadanych graczy stwierdziło, że chcą pracować w PwC a aż 92 uznało, że udział w grze ocieplił wizerunek firmy w ich odczuciu.

Przykładów wykorzystania grywalizacji w procesach rekrutacyjnych można znaleźć naprawdę dużo, również na polskim rynku (chociażby opisywany ostatnio Hack Room będący pomysłem firmy DaftCode) i na pewno jest to rozwiązanie, które warto wziąć pod uwagę analizując swój proces rekrutacji.

Warto więc, aby działania wynikające z realizacji strategii employer branding nie poszły na marne i, aby po przyciągnięciu talentu do firmy przeszedł on proces rekrutacyjny i zechciał w firmie pozostać.

[1] Raport Employer Branding w Polsce 2015, HRM Institute
[2] Źródło: http://www.kp.pl/dla-mediow/kompania-piwowarska-rekrutuje-do-portalu-dla-milosnikow-piwa-beerlovers-pl
[3] Źródło: http://seriousgamesindustry.com/pwc-hungary-offers-multipoly/