Zwolnienia, a employer branding

 
 
 

O złych praktykach w zakresie zwolnień dowiadują się potencjalni kandydaci. Powstaje efekt śnieżnej kuli, zła informacja o firmie „idzie w świat”

Zwolnienia trudny czas dla Marki Pracodawcy

Gdy firma o opinii pożądanego pracodawcy musi przeprowadzić restrukturyzację i zwolnić dużą grupę pracowników, staje przed nie lada wyzwaniem, które bardzo często godzi w jej dobry wizerunek. Jak w tej trudnej sytuacji zadbać o swoją markę pracodawcy?

Zwalniany pracownik może czuć dużą niechęć do swojego pracodawcy. Często, swoją frustracją dzieli się z otoczeniem – innymi pracownikami, rodziną, znajomymi, a nawet udziela się na forach i stronach internetowych o pracodawcach. Powstaje efekt śnieżnej kuli, zła informacja o firmie „idzie w świat” i działa na szkodę budowanego przez lata wizerunku pracodawcy. O złych praktykach w zakresie zwolnień dowiadują się potencjalni kandydaci, którzy przy wyborze kolejnego miejsca pracy w dużym stopniu mogą się kierować opinią byłych i obecnych pracowników.

Tak pokrótce  można opisać czarny scenariusz prowadzący pracodawcę do utraty dobrego wizerunku, na który z trudem pracował przez wiele lat. Jak, w dobie mediów społecznościowych, przeciwdziałać błyskawicznie rozprzestrzeniającej się, negatywnej informacji na temat naszej organizacji? W takiej sytuacji ratunkiem dla employer brandingu może być outplacement.

Co to jest outplacement?

Outplacement to program wsparcia zwolnień grupowych i indywidualnych mający na celu pomoc osobom zwalnianym w ponownym odnalezieniu się na rynku pracy. Jest aktywnością, którą firma może podjąć, aby ochronić swój wizerunek pracodawcy w trakcie restrukturyzacji.

Profesjonalni doradcy kariery przygotowują specjalny program, w ramach którego uczestnicy outplacementu otrzymują m.in. wsparcie w określeniu swojej wartości na rynku pracy poprzez identyfikację potencjału zawodowego i atutów oraz stron do doskonalenia. Pomoc obejmuje także  przygotowanie  CV i LM, omówienie indywidualnych sposobów efektywnego poruszania się po rynku pracy oraz wskazówki dotyczące poszukiwania  ofert pracy odpowiadających  kwalifikacjom i doświadczeniu uczestników programu. Konsultant może również przeprowadzić symulowaną rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której uczestnik będzie mógł sprawdzić się w sytuacji podobnej do prawdziwej rozmowy rekrutacyjnej. Według badania „Zastosowanie outplacementu wśród menedżerów” przeprowadzonego od grudnia 2015 r. do stycznia 2016 r. przez BIGRAM, właśnie przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej zostało uznane przez 66% ankietowanych za najbardziej przydatny element procesu outplacementu. W tym samym badaniu respondenci uznali, że gdyby mieli możliwość opracowania programu outplacement w pełni wpisującego się w ich potrzeby, zależałoby im, aby oprócz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej (86%) zawierał on także takie elementy jak określenie strategii poszukiwania pracy (72%) czy diagnozę potencjału zawodowego uczestnika (66%).

Outplacement jako element działań employer branding

Aby uchronić markę pracodawcy przed negatywnymi skutkami zwolnień, udział w programie warto zaoferować pracownikowi w momencie  wręczenia wypowiedzenia/rozwiązania umowy. W efekcie, osoba zwolniona, dzieląc się tą informacją ze swoim otoczeniem, wspomina również o wsparciu, które zaoferował jej pracodawca. Udział w outplacemencie pomaga uczestnikowi skoncentrować się na działaniach związanych z pozyskaniem nowej pracy, co neutralizuje negatywne emocje towarzyszące zwolnieniu i sprawia, że może mieć lepszą opinię  na temat swojego pracodawcy.

Dzięki udziałowi w kompleksowym, dopasowanym do potrzeb programie, osoby poszukujące nowego zatrudnienia  są odpowiednio przygotowane do poruszania się po rynku pracy. Pracują nad swoimi słabszymi stronami, wzrasta ich samoocena i pewność siebie, co ma potem istotne znaczenie dla ich autoprezentacji w trakcie spotkań rekrutacyjnych. Udane zaprezentowanie się na rozmowie i zatrudnienie uczestnika outplacementu, wpływa pozytywnie na postrzeganie jego poprzedniego pracodawcy przez konkurencję.

Ważną aktywnością, którą w ramach programu outplacementu podejmuje pracodawca, jest przygotowanie menedżerów do wręczenia wypowiedzeń osobom zwalnianym. Menedżerowie często nie wiedzą, jak przekazywać informację o zwolnieniu i reagować na emocje okazywane przez pracowników otrzymujących wypowiedzenia. Istotnym dla nich wsparciem są warsztaty, w czasie których uczą się jak przekazywać informacje o zwolnieniu i reagować na określone zachowania pracowników. Nieodpowiednie komunikowanie informacji o zwolnieniu może bardzo negatywnie wpłynąć na wizerunek pracodawcy, ponieważ zwolniony pracownik, który poczuje się urażony słowami menedżera, może podzielić się swoim niezadowoleniem w mediach społecznościowych. W takiej sytuacji, dalsze rozprzestrzenianie się złej informacji o pracodawcy pozostaje tylko kwestią czasu.

W trakcie warsztatów dla menedżerów, konsultanci wyjaśniają również, w jaki sposób postępować w stosunku do osób pozostających w organizacji. Pracowników firmy często łączą bardzo bliskie, przyjacielskie relacje i wspólnie z osobami zwalnianym przeżywają ich odejście. Sposób, w jaki zostaną potraktowane osoby opuszczające organizację, będzie miał ogromne znaczenie dla wyników tych, którzy pozostaną, ponieważ obniży lub podniesie ich motywację do pracy. Zadaniem menedżerów jest zatem nie tylko umiejętne przekazanie informacji o zwolnieniach, ale również zadbanie o odpowiednie nastawienie pozostających, zapewnienie, że jest to sytuacja trudna, ale przejściowa, a ich koledzy otrzymają pomoc w poszukiwaniu nowej pracy. Dzięki zaoferowaniu programu outplacementu osobom zwalnianym, pozostający w organizacji otrzymują jasny sygnał, że firma troszczy się o dalszy rozwój kariery ich kolegów.

Każda restrukturyzacja destabilizuje funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Outplacement może przyspieszyć proces zmian, dzięki czemu firma szybciej powróci do normalnej działalności, a im lepiej poradzi sobie z  trudną sytuacją, tym przychylniej oceni ją otoczenie – obecni pracownicy, partnerzy, kontrahenci a także potencjalni pracownicy. Outplacement nie będzie kosztem, a inwestycją w employer branding firmy.

Na temat outplacementu i jego znaczenia dla employer brandingu w krótkim filmie wypowiedzieli się również eksperci BIGRAM

Izabela Michaliszyn Outplacement Project Manager
Julita Włodarczyk-Ossowska, PR&Marketing Specialist