Zwolnienia grupowe, a wizerunek pracodawcy – jak?

 
outplacement wizerunek pracodawcy
 
 
outplacement wizerunek pracodawcy

- Jeśli firmy te chcą jednak budować swój pozytywny wizerunek jako pracodawcy i chcą obrócić sytuację kryzysową w szansę, powinny zrobić więcej niż wymaga od nich prawo...

PZU, TP SA, LOT, Fiat, Polbank – wszystkie te firmy zapowiedziały masowe zwolnienia. Polskie prawo nakłada obowiązek przeprowadzenia outplacementu w przypadku zwolnień obejmujących więcej niż 50 pracowników. – Jeśli firmy te chcą jednak budować swój pozytywny wizerunek jako pracodawcy i chcą obrócić sytuację kryzysową w szansę, powinny zrobić więcej niż wymaga od nich prawo – tłumaczą eksperci od doradztwa personalnego i tzw. employer brandingu.

W ramach outplacementu profesjonalna firma doradztwa personalnego prowadzi cykl szkoleń dotyczący m.in. przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej (mowa ciała, sposób wysławiania, wygląd zewnętrzny), czy też pisania CV. Firma doradcza pomaga również w wyborze firm i wysyłce do nich aplikacji. – Jest to podstawowa forma pomocy, którą pracodawca powinien zapewnić zwalnianym pracownikom. Jeśli jednak firma chce być postrzegana jako dbająca o swój personel, powinna wyjść poza ramy swoich obowiązków i potraktować każdy z przypadków indywidualnie – wyjaśnia Agata Hagno, prezes firmy doradztwa personalnego, DPM. 

outplacement mobilny

outplacement mobilny

Szczególną formą takiego wsparcia jest outplacement mobilny.

Polega on na tym, że dla zwolnionego pracownika tworzy się miejsce pracy, w którym prowadzi poszukiwania nowego zatrudnienia. Ma on do dyspozycji pokój biurowy (w mieście jego zamieszkania lub w jego najbliższej okolicy) z biurkiem, komputerem z internetem oraz telefonem. Beneficjentem outplacementu opiekuje się codziennie, indywidualnie dobrany tzw. coach zawodowy, który wdraża go w poszukiwanie zatrudnienia. Motywuje go, pomaga w poszukiwaniu ofert, przygotowaniu CV, czy też przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. – W pewnym sensie coach pełni też rolę szefa oraz mentora. Inspiruje, wspiera i pilnuje, czy codziennie przychodzi do biura na ustaloną godzinę, tę samą, na którą pracownik przychodził w poprzedniej pracy. Jest to o tyle ważne, że osoba nie wypada z rytmu pracy i nie traci gotowości do podjęcia zatrudnienia, co mogłoby być przeszkodą w późniejszym szukaniu nowego zajęcia  – wyjaśnia prezes DPM.

Pracownik, który wie, że może liczyć na swojego pracodawcę nawet po rozstaniu z firmą, zrobi dla niej więcej i chętniej.

Outplacement mobilny to nowość w branży HR i jest skierowany głównie do pracowników wyższego szczebla, czyli kierowników działów, managerów. – Tradycyjny outplacement wyznacza miejsce i czas. Termin szkolenia, czas pracy punktu konsultacyjnego, godziny spotkań, to tylko niektóre z ograniczeń, które mobilność znosi. Wspomaganie jest możliwe tam gdzie jest potrzebne – ocenił ten rodzaj pomocy profesor z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Janusz Strużyna.


Korzyści indywidualnego podejścia

W outplacamencie mobilnym na początku współpracy pracownik przechodzi testy kompetencji, tworzony jest również profil osobowościowy. Na ich podstawie dobierany jest coach, a później podejmowane są odpowiednie kroki – ustalany jest cykl szkoleń, które pomogą wzmocnić zalety oraz zniwelować wady pracownika. Coach zawodowy pomaga też poradzić sobie z trudnościami emocjonalnymi, które są związane z utratą pracy, i z utratą przywilejów z jaką praca się wiąże, np. samochodem służbowym. Dana osoba może również liczyć na pomoc w pozornie prozaicznych aspektach, takich jak dobór ubioru lub makijażu na rozmowę kwalifikacyjną.

Korzyści wynikające z indywidualnego podejścia do zwalnianego personelu i przeprowadzenia outplacementu mobilnego, pojawiają się z czasem, gdyż wpływa on pozytywnie na motywację obecnych oraz przyszłych pracowników. – Pracownik, który wie, że może liczyć na swojego pracodawcę nawet po rozstaniu z firmą, zrobi dla niej więcej i chętniej. Natomiast wysoko wyspecjalizowana osoba, która szuka nowego miejsca pracy chętniej wybierze miejsce przyjazne pracownikom. Outplacement mobilny jest zatem dobrym sposobem na przyciąganie do siebie najlepszych specjalistów. A dobrzy i zmotywowani pracownicy to większe przychody dla firmy – podsumowuje Agata Hagno.

źródło: DPM

[subscribe2]