Zobacz najatrakcyjniejszych w Polsce 2013 – Randstad Award

 
KGHM najbardziej atrakcyjny pracodawca w Polsce!
 
 
KGHM najbardziej atrakcyjny pracodawca w Polsce!

KGHM Polska Miedź zwyciężył w trzeciej edycji badania Randstad Award, uzyskując tym samym tytuł najbardziej atrakcyjnego pracodawcy w Polsce. 

Wyniki badania Randstad Award 2013


KGHM Polska Miedź zwyciężył w trzeciej edycji badania Randstad Award, uzyskując tym samym tytuł najbardziej atrakcyjnego pracodawcy w Polsce. Kolejne miejsca na podium zajęły Toyota Motor Manufacturing Polska oraz Volkswagen Poznań.

O wyróżnieniu tych firm zdecydowały głosy uczestników polskiej edycji największego na świecie badania dotyczącego wizerunku pracodawców. Zdaniem ankietowanych Polaków o atrakcyjności firmy decydują obecnie przede wszystkim 2. bezpieczeństwo zatrudnienia oraz 1. stabilność finansowa pracodawcy. W czasie stagnacji znaczenie wysokiego wynagrodzenia schodzi na dalszy plan.

Najbardziej atrakcyjni pracodawcy

Randstad Award to największy międzynarodowy projekt badawczy dotyczący wizerunku pracodawców. W ramach badania w 18 krajach na całym świecie zbierane są opinie ponad 160.000 respondentów o grupie największych pracodawców na danych rynkach. W wyniku badania co roku wyłaniani są najbardziej atrakcyjni pracodawcy. W Polsce laureaci tego tytułu zostają wybrani głosami ponad 7000 respondentów – potencjalnych pracowników, którzy oceniają znaczenie różnych aspektów zatrudnienia w odniesieniu do 150 największych pracodawców.

W tegorocznej, trzeciej edycji Randstad Award w Polsce tytuł zwycięzcy rankingu został przyznany firmie KGHM Polska Miedź. Najwyższe noty KGHM odnotował zwłaszcza za oferowane pracownikom bezpieczeństwo zatrudnienia, stabilną w odczuciu badanych sytuację finansową firmy, a także wysokie zarobki.

Na drugim miejscu w rankingu znalazła się Toyota Motor Manufacturing Polska, ceniona przez badanych za stabilną sytuację finansową, silne kierownictwo oraz oferowanie interesującej pracy. Trzecie miejsce zajął Volkswagen Poznań, którego badani również ocenili jako pracodawcę stabilnego, z silnym kierownictwem oraz oferującego pracownikom możliwości na przyszłość.

Oprócz zwycięzców, w gronie 20 najwyżej ocenionych firm znalazły się również:

 1. KGHM Polska Miedź
 2. Toyota Motor Manufacturing Polska
 3. Volkswagen Poznań
 4. Mercedes-Benz Polska
 5. Polskie Linie Lotnicze LOT
 6. TVN
 7. Polska Grupa Energetyczna
 8. Samsung Electronics Polska
 9. PGNiG
 10. Grupa Żywiec
 11. Siemens
 12. Tauron Polska Energia
 13. Man Bus
 14. ThyssenKrupp Energostal
 15. Kompania Piwowarska
 16. Philips Lighting Poland
 17. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz
 18. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
 19. Skoda Auto Polska
 20. RWE Polska

Pracodawca atrakcyjny, czyli jaki?

Respondenci badania Randstad Award 2013, na pytanie o to, jakie pięć czynników ma dla nich największe znaczenie przy ocenie pracodawcy, wskazali kolejno stabilną sytuację finansową (72%), bezpieczeństwo zatrudnienia (70%), przyjazną atmosferę pracy (54%) interesującą pracę (50%) i dopiero na piątym miejscu wysokie wynagrodzenie (49%). Gdy badani zostali poproszeni o wskazanie tylko jednego, najważniejszego czynnika atrakcyjności pracodawcy była to właśnie stabilna sytuacja finansowa (37%). Co czwarta osoba wskazała bezpieczeństwo zatrudnienia (24%), a tylko co dziewiąta – wysokie wynagrodzenie (11%).

Jak zaznacza Kajetan Słonina, Dyrektor Zarządzający Randstad Polska: Co ciekawe, jeszcze w 2011 roku wysokie wynagrodzenie było najważniejszym czynnikiem atrakcyjności pracodawcy – deklarowało tak 23% respondentów. W ubiegłym roku grupa ta zmalała do 19%, ale nadal to czynnik wynagrodzenia był kluczowy dla postrzegania pracodawcy jako atrakcyjnego.    Spowolnienie gospodarcze, a także często powtarzane przez media komunikaty o kolejnych zwolnieniach grupowych czy rosnącym bezrobociu, wpływają na poczucie bezpieczeństwa zatrudnionych. Z tego powodu pracownicy bardziej niż kiedykolwiek, oczekują od miejsca pracy stabilizacji.

Relatywnie rzadko jako istotne przy wyborze pracodawcy wskazywano z kolei takie czynniki jak innowacyjność czy troska o środowisko – mówi Kajetan Słonina. Interesujące jest również zróżnicowanie odpowiedzi pod względem płci. Okazuje się, że kobiety częściej niż mężczyźni wskazują przyjazną atmosferę w firmie i zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym. Z kolei dla mężczyzn zdecydowanie ważniejsze są m. in. międzynarodowe możliwości rozwoju i silne kierownictwo.

Co ważne poza stabilnością zatrudnienia?

Poza aspektami zatrudnienia zabezpieczającymi stabilizację materialną respondenci badania wskazali również jako czynniki atrakcyjności pracodawcy przyjazną atmosferę pracy oraz fakt, że sama praca  jest interesująca.

Jak pokazują wyniki badania, przyjazna atmosfera pracy jest kojarzona przede wszystkim z szacunkiem współpracowników (62%), docenieniem indywidualnego zaangażowania (58%) oraz duchem przynależności i współpracy w zespole (53%). Bardzo wysoko ceniona jest również otwartość i szczerość w komunikacji (50%).

Z kolei ciekawa praca była definiowana przede wszystkim, jako praca, w której konieczne jest wykorzystanie posiadanych umiejętności (55%), doceniane są indywidualne pomysły (45%) oraz w której nabywa się nowe umiejętności (43%) i kwalifikacje związane z pełnioną funkcją (40%).

Najwyżej oceniane branże

Z perspektywy branż najbardziej atrakcyjną  dla  pracowników jest energetyka i ciepłownictwo. Sektor ten otrzymał najwyższe noty wśród badanych, którzy identyfikują go zarazem z wysokimi zarobkami (36%), jak i bezpieczeństwem zatrudnienia (32%) oraz troską o środowisko (29%) i stabilną sytuacją finansową (24%). Na drugim miejscu pod względem atrakcyjności branż znalazła się motoryzacja, która co prawda zebrała niskie noty za stabilność zatrudnienia (12%), jednak jest wysoko ceniona za wysokiej jakości szkolenia oraz interesującą pracę i możliwości na przyszłość. Podobne oceny w tych samych obszarach uzyskał sektor elektrotechniczny.

Kajetan Słonina podkreśla jednak: w porównaniu do ubiegłych lat, oceny respondentów wobec branż ogółem uległy pogorszeniu. Fakt ten odczytujemy, jako przejaw generalnej niepewności Polaków odnośnie rynku – w oczach badanych nie ma już absolutnych ‘pewniaków’, gwarantujących oczekiwane bezpieczeństwo.

Informacje o badaniu:

Randstad Award to największy niezależny międzynarodowy projekt badawczy dotyczący wizerunku pracodawcy i czynników atrakcyjności pracodawców na świecie. Pierwsze badanie przeprowadzono w 2000 roku w Belgii, a dziś obecne jest już w 18 krajach, w tym także – po raz trzeci – w Polsce.

W naszym kraju badanie zostało zrealizowane w październiku oraz listopadzie 2013. Projekt objął 150 największych przedsiębiorstw oraz 7000 respondentów, reprezentatywnych dla polskiego społeczeństwa (pod względem wieku, płci, wykształcenia, regionu). Ankietowani to zdolni do pracy Polacy, w wieku od 18 do 65 lat, zarówno uczący się, pracujący, jak i poszukujący pracy.

Badanie jest przeprowadzane za pomocą ankiet on-line przez międzynarodowy instytut badawczy ICMA.

W skali światowej badanie obejmuje ponad 160.000 respondentów i 3400 firm. 

newsletter hr

[subscribe2]