Randstad Award 2012 | Najlepsi pracodawcy!

Zwycięzcą Randstad Award 2012 w polskiej edycji badania zostaje stacja TVN. Drugie miejsce zajmują Polskie Linie Lotnicze LOT, a trzecie Mercedes-Benz Polska.

Zwycięzcą Randstad Award 2012 w polskiej edycji badania zostaje stacja TVN. Drugie miejsce zajmują Polskie Linie Lotnicze LOT, a trzecie Mercedes-Benz Polska. Wyniki największego na świecie badania nt. employer branding ogłoszono podczas uroczystej gali 15 marca br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie. To już druga edycja projektu, wyłaniającego najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce.

Spośród 150 największych firm działających na polskim rynku zostali wyłonieni zwycięzcy, na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród ponad 7 000 respondentów (potencjalnych pracowników). Ankietowani wybrali TVN ze względu na czynniki takie, jak wysokie wynagrodzenie, możliwości na przyszłość, stabilna sytuacja finansowa i silne kierownictwo. Polskie Linie Lotnicze LOT uzyskały najlepsze wskaźniki w kategoriach takich jak możliwości na przyszłość, interesująca praca oraz wysokiej jakości szkolenia. Mercedes-Benz był z kolei wyróżniany m.in. za silne kierownictwo.

[subscribe2]

Prócz zwycięskiej trójki, na pierwszych 20 miejscach rankingu najbardziej atrakcyjnych pracodawców „Randstad Award 2012” znalazły się firmy:

Ranking pracodawców | Randstad Award 2012
 1. TVN SA 11. Kompania Piwowarska SA
 2. PLL LOT SA  12. Philips Lighting Poland SA
 3. Mercedes-Benz Polska  13. PGNiG SA
 4. Volkswagen Poznań  14. Grupa Żywiec S.A.
 5. KGHM Polska Miedź SA  15. Telewizja Polska SA
 6. Samsung Electronics Polska  16. L’Oreal w Polsce
 7. Toyota Motor Manufacturing  17. Polska Grupa Farmaceutyczna SA
 8. Tauron Polska Energia SA  18. LG Electronics Mława Sp. z o.o.
 9. Volvo Polska  19. Elektrownia Połaniec SA – Grupa GDF Suez Energia Polska
 10. Siemens  20. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA

 Ankieta Randstad Award 2012 przeprowadzona została w listopadzie 2011 roku pośród 7000 potencjalnych pracowników.

Badanie Randstad Award obejmuje takie aspekty zatrudnienia, jak innowacyjność, przyjazna atmosfera pracy, zapewnienie wsparcia w postaci szkoleń czy korzystne warunki finansowe. Wyniki pokazywały jednocześnie które czynniki są najistotniejsze dla pracowników przy wyborze przyszłego pracodawcy.

W tej edycji badania ankietowani spośród wszystkich aspektów branych pod uwagę przy wyborze pracodawcy, na pierwszym miejscu wskazali wysokość wynagrodzenia. Badanie odnotowało jednak różnicę w odpowiedziach na pytanie o wskazanie 5 najistotniejszych czynników wyboru pracodawcy. Tu, odmiennie do wyników z poprzedniej edycji, respondenci najchętniej wskazywali przyjazną atmosferę pracy. Wynagrodzenie zajęło miejsce drugie, odnotowując spory spadek procentowy we wskazaniach w porównaniu do odpowiedzi z poprzedniej edycji.

Badanie Randstad Award pokazało również nastawienie pracowników do poszczególnych branż. W opinii respondentów, najbardziej atrakcyjną branżą jest elektrotechnika. Badani cenią tu głównie możliwość uczestnictwa w wysokiej jakości szkoleniach (31% respondentów) oraz perspektywy na przyszłość (25%). Pozytywnie oceniane są również takie sektory, jak energetyka i ciepłownictwo. Argumentami podawanymi za pracą w tych branżach są wysokie wynagrodzenie (30%), stabilność zatrudnienia (29%), a także możliwość zachowania równowagi między pracą a życiem osobistym (24%). Na trzeciej pozycji uplasowała się branża motoryzacyjna, atrakcyjna dla respondentów ze względu na oferowane szkolenia i interesujący charakter pracy (po 22% respondentów).

Ranking wskazał nie tylko najlepiej postrzegane przez pracowników firmy, ale także firmy najbardziej znane. W tej kategorii zwyciężyła kolejno Poczta Polska, Telekomunikacja Polska SA oraz Tesco Polska.

Warto podkreślić, że narzędziem wskazanym jako najczęściej wykorzystywane do poszukiwania pracy był Internet.

Na kolejnych miejscach znalazły się reklamy w gazetach, firmy pośredniczące w zatrudnieniu, spotkania biznesowe. Media społecznościowe zajęły w tym zestawieniu ostatnią pozycję. Te trzy pierwsze kanały najchętniej wykorzystywane są przez kobiety. Mężczyźni natomiast częściej do szukania zatrudnienia wybierają spotkania biznesowe oraz media społecznościowe.

Zapraszamy na międzynarodową stronę projektu, do obejrzenia relacji z podsumowania Randstad Award 2012 na świecie.

źródło: Randstad

[subscribe2]