Wyłączenie odpowiedzialności

Przed podjęciem jakichkolwiek działań, w oparciu o informacje zawarte na tej stronie, zalecamy zasięgnięcie porady u kompetentnego eksperta. Informacje zawarte na tej stronie nie mogą zastępować zasięgnięcia takiej porady, chociaż redakcja portalu markapracodawcy.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje oraz ich źródła były wiarygodne. Ze względu na zmiany w prawie i sytuacji na rynku, a także ze względu na ryzyko związane z komunikacją elektroniczną, mogą one być niepełne lub nieaktualne.

Portal markapracodawcy.pl i jego pracownicy, jak i jego partnerzy (spółki lub inne podmioty instytucjonalne) nie ponoszą jednak w żadnych okolicznościach i wobec nikogo odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w nich ani za ewentualne działania, podjęte w oparciu o nie, ani za rezultaty ich użycia czy podjęte w oparciu o nie decyzje, ani za żadne szkody wynikłe z takich decyzji lub działań, nawet w przypadku otrzymania lub przekazywania ostrzeżeń o możliwości wystąpienia takich szkód.

Strona ta daje możliwość przejścia bezpośrednio z niej na strony stworzone i utrzymywane przez osoby trzecie, nad którymi markapracodawcy.pl nie ma żadnej kontroli, nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności oraz nie zajmuje wobec nich żadnego stanowiska.