Co czeka HR - Wyzwania HR

Prezentujemy kolejne, czwarte już wydanie publikacji z cyklu „Wyzwania HR”. Na wyniki badania przeprowadzanego co roku wśród klientów serwisu Pracuj.pl, czekaliśmy z dużą niecierpliwością, gdyż opinie i nastroje specjalistów HR są ważnym barometrem kondycji całej gospodarki. Niepewność i nieprzewidywalność – to słowa najczęściej używane przez ekonomistów w ostatnich latach. Trudno dziś precyzyjnie określić, jaka będzie koniunktura w 2013 roku, ale najważniejszego wyzwania dla środowiska H[...]
Continue reading