Employer i internal branding w bibliotece naukowej

Wprowadzenie Biblioteka stanowi istotny element szkoły wyższej i tak, jak ona zarządza różnego typu zasobami, w tym zasobami kadrowymi mającymi decydujący wpływ na sukces organizacji. Dlatego w strategii marketingowej tej instytucji na pierwszy plan powinno wysuwać się marketing personalny obejmujący zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny rynek pracy. Przykładem koncepcji marketingu personalnego zewnętrznego jest employer branding, zaś marketingu personalnego wewnętrznego - internal branding.   [...]
Continue reading