Czy w nowych mediach marka pracodawcy jest produktem?

Ostatnie badania wydają się potwierdzać tezę,iż wdrożenie spójnych działań wizerunkowych w internecie, to w Polsce raczkująca dziedzina.  Wymaga solidnego przygotowania, planu i współdziałania działów HR, PR a często również marketingu i IT. Wyniki badań są bardzo dobrą podstawą do przygotowania długofalowej strategii kształtowania wizerunku pracodawcy w social media. Niestety zestawienia liczbowe, infografiki i estetyczne wykresy trudno przełożyć na realnie użytecznie wskazówki.  Pomaga ich wyb[...]
Continue reading