Jak odpowiadać na potrzeby pracowników wobec organizacji?

Szukasz rozwiązania, lecz kolejne benefity i udogodnienia przynoszą różny skutek. Weź udział w Międzynarodowym Tygodniu Facylitacji, a zaczerpniesz pomysły i inspiracje na aktywne działania angażujące pracowników. Popularne jest dziś stwierdzenie, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Coraz trudniej jest pozyskać i utrzymać specjalistów. Gdy organizacja nie spełnia oczekiwań, spada satysfakcja, zaangażowanie, efektywność. W efekcie, pracownik odchodzi. Jak zatem odpowiadać na potrzeb[...]
Continue reading