Już 13 czerwca 2018 roku odbędzie się 7. Forum Employer Branding

Ocena, czy prowadzone działania przyniosły zamierzony efekt to naturalna część zarządzania. Chodzi przecież o to, by efektywniej wykorzystywać zasoby: czas i pieniądze  a tym samym szybciej, pełniej realizować stawiane cele employer brandingowe. Aby to w ogóle było możliwe trzeba stawiać sobie cele realne, ambitne, mierzalne i określone w czasie oraz starannie dobierać mierniki, zgodnie z którymi realizacja celów będzie weryfikowana. Przez wiele lat tematem nr 1 wśród pracodawców promujących sw[...]
Continue reading