Poprawa atmosfery pracy w firmie produkcyjnej poprzez rozwój Liderów Produkcji - studium przypadku

Dobra atmosfera jest niezbędna do efektywnej pracy. Zadowolony pracownik popełnia mniej błędów i pracuje bardziej efektywnie. Stymulowany jest wewnętrzną motywacją. Stan ten jest marzeniem pracodawców, którzy nie powinni ustawać w dążeniu do niego. Na dobrą atmosferę w pracy składa się wiele czynników jednak głównym są relacje międzyludzkie, zarówno z naszymi współpracownikami, jak i przełożonymi oraz podwładnymi. Dobre relacje są bardzo delikatnym i wrażliwym zjawiskiem, które wymaga nieustann[...]
Continue reading