Zmiany w ochronie danych osobowych - czy jest to temat, który powinien zainteresować HR?

Oznacza to, że firma niezależnie od miejsca, w którym są przetwarzane dane, jeśli są to dane obywateli UE, ma obowiązek działania zgodnie z wymaganiami rozporządzenia. Co więcej, niedostosowanie się do wymagań do maja 2018 roku może spowodować nałożenie na firmę kary finansowej. Kary mogą sięgać rzędu 20 milionów euro, bądź 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego firmy. Co zrobić, żeby spełnić wymagania GDPR? W wielu firmach to właśnie HR jest jednym z działó[...]
Continue reading