Jak prawidłowo przeprowadzić exit interview?

Pracodawcy coraz bardziej świadomie prowadzą politykę personalną w swoich firmach. Mimo to nie udaje się im uniknąć problemu rotacji pracowników. Niezależnie od warunków, w jakich dochodzi do rozstania pracownika z firmą, warto aby pracodawca przeprowadził exit interview i uzyskał jak najwięcej informacji zwrotnych, będących dla niego cennymi wskazówkami na przyszłość. Na początek definicja. Czym jest exit interview? To rozmowa przeprowadzana z odchodzącym pracownikiem przez managera działu[...]
Continue reading