Employer Branding Specialist

Świadomie zarządzamy strategią budowania Marki Pracodawcy i ją modyfikujemy, zwiększając zasięg, kanały dotarcia informacji do konkretnej grupy potencjalnych i aktualnych pracowników poprzez przekazy prasowe i internetowe, akcje specjalne, działania na uczelniach, działania wewnątrz organizacji.  Employer Branding Specialist Zajmować  się będziesz: Współtworzeniem ciekawych strategii employer dla naszych Klientów Badaniami i audytem na potrzeby ustalenia EVP Redakcją notek p[...]
Continue reading