Nowe zadania HR w spółkach giełdowych

Temat tegorocznego Kongresu to: „Nowe zadania HR w spółkach giełdowych”. Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak: ewolucja roli HR w spółce giełdowej; HR jako hub raportowania niefinansowego; rola HR w zarządzaniu danymi osobowymi; motywacja kluczowych pracowników. Kiedyś działy kadr zajmowały się rekrutacją, prowadzeniem akt osobowych i zbieraniem wniosków urlopowych. Wraz z rosnącą rolą kapitału ludzkiego zwiększała się rola „Kadr”, które zaczęto nazywać działami HR. Teraz ich zadania s[...]
Continue reading