Co trzeci pracownik zamieści w social media treści firmowe, o ile będą interesujące

33% pracowników chętnie zamieści w swoich kanałach social media treści firmowe, jeśli będą interesujące – wynika z badania SW Research. Uczestnicy badania zostali poproszeni o wskazanie maksymalnie trzech czynników, które skłoniłyby ich do publikacji informacji związanych z firmą, w której pracują, w swoich prywatnych kanałach w social media. 38% badanych w zamian za opublikowanie treści o firmie oczekiwałoby nagrody materialnej. Dla 35% respondentów to przejaw lojalności wobec pracodawcy i po[...]
Continue reading