Bank pełen Talentów - Wsparcie w rozwoju zawodowym najbardziej zaangażowanych pracowników!

Wsparcie w rozwoju zawodowym najbardziej zaangażowanych pracowników i zachęcenie ich do budowania kariery w PKO Banku Polskim – to były najważniejsze cele trwającego ponad półtora roku . Jego realizacja pozwoliła wzmocnić kulturę organizacyjną nastawioną na współpracę, kreatywność, otwartość na zmiany i wymianę wiedzy. Został on przygotowany w odpowiedzi na założenia strategii Banku na lata 2013-2015 „Codziennie najlepszy”. Kto lepszy, ten pierwszy Do udziału w Programie mógł zgłosić się [...]
Continue reading