Employer branding i CSR w PKO BP

Wolontariusze z PKO Banku Polskiego - blisko 1,5 tys. osób – włączają się, a często sami inicjują akcje, których celem jest pomoc potrzebującym. Najwięcej takich przedsięwzięć organizowanych jest w okresie świątecznym, ale pracownicy Banku przez cały rok znajdują okazje do pomagania innym. Integracyjne Spotkania Mikołajkowe (ISM) mają w PKO Banku Polskim wieloletnią tradycję. Podczas imprez odbywających się w całej Polsce wspólnie bawią się dzieci pracowników (Banku i spółek Grupy Kapitałowe[...]
Continue reading