Nie czekamy, pomagamy!

Pracownicy PKO Banku Polskiego w ramach wolontariatu inicjują i aktywnie uczestniczą w wielu przedsięwzięciach, których celem jest wsparcie członków społeczności lokalnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Nadchodzące święta to szczególna okazja do działań dobroczynnych. Od lat pracownicy Banku angażują się w organizację Integracyjnych Spotkań Mikołajkowych (ISM). Podczas imprez wspólnie bawią się dzieci pracowników oraz podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych. - Mają[...]
Continue reading