Program wymiany dobrych praktyk Polska - Ukraina

Pochodzą z innych departamentów, zajmują różne stanowiska, mają odmienne zainteresowania. Łączy ich praca w ukraińskim Kredobanku i chęć rozwoju zawodowego. Dlatego zdecydowali się na udział w rekrutacji do programu wymiany dobrych praktyk realizowanym przez PKO Bank Polski. Wyłoniona ósemka przyjechała do Polski i od września zdobywa wiedzę i doświadczenie w jednostkach naszego Banku. Program, którego celem jest transfer najlepszych praktyk z PKO Banku Polskiego do Kredobanku (należącego d[...]
Continue reading