Partner środowisk akademickich. Employer branding na uczelniach.

Biznes coraz częściej podejmuje współpracę z uczelniami. Korzystają na niej wszystkie strony. Uczelnie zyskują w społeczności akademickiej opinię szkół zaangażowanych w rozwój studentów i zainteresowanych przyszłością swoich absolwentów na rynku pracy. Natomiast studentom taka współpraca uchyla drzwi do rozwoju kariery zawodowej. W roku akademickim 2016/2017 drugi rocznik studentów rozpocznie naukę na specjalizacji bankowość, uruchomionej w październiku 2015 roku na Uniwersytecie Kazimierz[...]
Continue reading