Nowy pracownik na pokładzie

Wprowadzenie nowego pracownika do zespołu często ogranicza się do przedstawienia go pozostałym osobom i zapoznania z zakresem obowiązków. Tymczasem opiekun powinien zadbać o stworzenie warunków do jego współpracy z zespołem, a następnie monitorować proces adaptacji. Tylko wówczas zatrudnienie nowej osoby przyniesie oczekiwane rezultaty. Przedstawienie zespołowi, pokazanie biurka i zapoznanie z zakresem obowiązków – na tym zwykle kończy się wprowadzenie nowego pracownika. A przecież nie każdy ma[...]
Continue reading