Godziny dla rodziny w PKO BP

Tymczasem Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów. Mamy coraz mniej czasu na pielęgnowanie więzi z najbliższymi. Dlatego od kilku lat Międzynarodowemu Dniu Rodziny towarzyszy akcja kierowana do pracodawców „Dwie Godziny dla Rodziny”. Dołączył do niej także PKO Bank Polski. Ustanowione w 1993 roku przez ONZ święto ma zwracać uwagę na rolę rodziny we współczesnym świecie. Realizowana w Polsce od 5 lat akcja wzmacnia ten przekaz poprzez apel do pracodawców o skrócenie w tym dniu, cz[...]
Continue reading