Aon Hewitt podsumował zaangażowanie pracowników w branżach

Czy specyfika branżowa ma znaczenie w procesie budowania zaangażowania pracowników? Jakie czynniki wpływają na poziom zaangażowania w różnych branżach? W 2015 roku wskaźnik zaangażowania pracowników w polskich firmach wyniósł średnio 52%. Najbardziej angażujące organizacje wyłonione w Programie Najlepsi Pracodawcy (11 laureatów konkursu w 2015 roku) osiągnęły średni wynik na poziomie aż 77%. Według metodologii  Aon Hewitt, zaangażowany pracownik to taki, który prezentuje jednocześnie trzy p[...]
Continue reading