Program stażowy jako narzędzie employer branding?

Czy program stażowy może być narzędziem budowania employer brandingu? Może! W końcu na wizerunek pracodawcy wpływ mają opinie o pracy w jego firmie. Jest jednak jeden warunek. Firma musi zrozumieć, że stażysta to nie tania siła robocza. Jeżeli to zrobi i zapewni dobre warunki stażu, pozwalające na naukę i wykazanie się kreatywnością, przyczyni się do budowania silnej Parki Pracodawcy. Stażyści mają pozytywny wpływ na firmę. Programy stażowe a Marka Pracodawcy. Rynek szybko adaptuje się do zjaw[...]
Continue reading