Marka Pracodawcy wpływa na motywację menedżerów - raport

Wyżej znalazły się jedynie sytuacja rynkowa i ekonomiczna firmy (47%) oraz stabilność, pewność zatrudnienia, bezpieczeństwo (53%). W badaniu Motywacje Menedżerów 2016 wzięło udział 350 respondentów, menedżerów średniego i wyższego szczebla, reprezentujących polskie i zagraniczne firmy, w tym również menedżerowie HR, do których skierowane były dodatkowe pytania m.in. dotyczące motywacji kandydatów, którzy biorą udział w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ich firmy. Badanie trwało dwa [...]
Continue reading