Znaczna poprawa nastrojów pracowników. Monitor Rynku Pracy 2016

Na rynku pracy odczuwalna jest poprawa nastrojów pracowników. Najnowsza edycja badania „Monitor Rynku Pracy” realizowanego przez Randstad pokazuje, że bardzo znacząco obniżył się lęk zatrudnionych przed utratą pracy, na wysokim poziomie stabilizuje się przekonanie o szansie znalezienia nowego zatrudnienia, a poziom rotacji na rynku pracy stawia nas na pierwszym miejscu pośród krajów europejskich. Maleje liczba tych, którzy pracę stracili, a rośnie odsetek badanych, którzy sami odeszli i znaleźl[...]
Continue reading