Słuchać, następnie motywować

Pracodawcy podkreślali jak ważne jest zarządzanie różnorodnością i jego wpływ na utrzymanie w organizacji i przyciągnięcie do niej najlepszych pracowników. Uczestnikami debaty, która poprzedziła ogłoszenie wyników 16. edycji konkursu Global Management Challenge byli: Anna Trusiak (Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr, KGHM), Michał Marcinkowski (Dyrektor Zarządzający ds. Kapitału Ludzkiego, GK PGE), Karina Trafna (Dyrektor Sprzedaży, Legg Mason), Artur Miernik (Dyrektor Pionu Rozwoju Zasobów Ludz[...]
Continue reading