Statystyczny student 2015 - oczekiwania młodych

Motywacje i oczekiwania Młodych 2015 Ważna jest dla niego pozycja i prestiż pracodawcy oraz zatrudnienie na umowę o pracę. Jest gotów okazjonalnie pracować w weekendy i w nadgodzinach. W zamian oczekuje możliwości rozwoju definiowanej, jako dofinansowanie międzynarodowych certyfikatów czy studiów podyplomowych. Typowy przedstawiciel młodego pokolenia chce też mieć gwarancję zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz oczekuje elastycznych warunków pracy. Za swoje największe [...]
Continue reading