Badanie Pracodawca Roku®

Jaka jest sytuacja studentów studentów na rynku pracy? Badanie Pracodawca Roku® jest badaniem ankietowym przeprowadzanym przez organizację studencką AIESEC Polska już od 23 lat. Tegoroczne badanie Pracodawca Roku® zostało przeprowadzone na 32 uczelniach wyższych w 16 ośrodkach akademickich w całej Polsce. Wzięło w nim udział 4370 studentów kierunków ekonomicznych. Studenci wypełniając ankiety, wskazywali firmy które w ich ocenie są najlapszymi pracodawcami na polskim rynku. Odpowiedzieli równie[...]
Continue reading