Bo to jest zespół, a nie grupa ludzi

Każdy kij ma jednak dwa końce – praca zespołowa to nie tylko posiadana przez pracownika umiejętność, ale także wynik zdolności zarządczej szefa lub managera. Nawet jeżeli nasza firma składa się z samych „najlepszych” fachowców i specjalistów, to bez odpowiedniej strategii zarządzenia zespołem, może ona stracić bardzo wiele zasobów – czasowych i finansowych. Dlaczego? Brak organizacji pracy zespołowej łączy się z wieloma negatywnymi skutkami: zły podział obowiązków, spowalnia wykonanie procesu i[...]
Continue reading