Jak szukać pracy?

Statystyki napawają optymizmem – w październiku stopa bezrobocia wynosiła w Polsce tylko 11,3%. Na tle tych danych bardzo dobrze wypada województwo wielkopolskie– słupki pokazują tu bowiem 7,7% i jest to najniższy poziom we wszystkich regionach. Z kolei Urząd Pracy w Poznaniu zanotował we wrześniu 2014 roku tylko 3,5% zarejestrowanych osób bezrobotnych w tym mieście. Skoro wszystko wskazuje na to, że dzieje się lepiej, co sprawia, że Ty nadal poszukujesz zatrudnienia? Mijają dni, miesiące, mija [...]
Continue reading