Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Biuro Karier UMCS to centrum informacji, doradztwa, szkoleń oraz pośrednictwa pracy i praktyk.  Od piętnastu lat zajmujemy się rozwojem zawodowym studentów / studentek i absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie pomagając w wyborze kierunków kształcenia i podejmowania pierwszych decyzji zawodowych, kształtując umiejętności niezbędne do wejścia na rynek pracy oraz wspomagając praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach w sytuacjach zawodowych. Filary działalności Biura Karie[...]
Continue reading