Biuro Karier Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Biuro Karier Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie działa na styku środowiska akademickiego i biznesu. Pomaga wejść swym studentom na rynek pracy oraz ułatwia kontakty pracodawcom ze studentami i absolwentami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jak pomagamy? Pomoc studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy poprzez: prowadzenie indywidualnych rozmów doradczych, zapoznanie z technikami poszukiwania pracy oraz standar[...]
Continue reading