Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu powstało w 2009 r. Od początku swej działalności wspomaga rozwój zawodowy studentów i absolwentów Uczelni. Pomaga w podejmowaniu pierwszych decyzji zawodowych, a poprzez warsztaty i doradztwa zawodowe, kształtuje umiejętności niezbędne podczas wejścia na rynek pracy. Akademickie Biuro Karier UMW stale podejmuje współpracę z pracodawcami z branży medycznej. Na stronie internetowej bezpłatnie zamieszczamy oferty pracy, organizujemy równ[...]
Continue reading