Employer Branding w przemyśle obronnym

IT& Telecom logistyki, finansów i innych popularnych branż.  Aktualnie do walki o talenty, szczególnie w odniesieniu do  najbardziej uzdolnionych studentów uczelni i kierunków technicznych, stają również firmy reprezentujące polski przemysł obronny. Jedną z nich jest spółka PCO S.A., wiodący producent wyrobów optoelektronicznych z zastosowaniem techniki laserowej. Sukcesja kadr i rozwój talentów Ze względu na potrzebę zapewnienia sukcesji kadry zbliżającej się do wieku emerytalnego, fir[...]
Continue reading