Po czym poznać dobrą markę pracodawcy?

Kwestia różnego rodzaju potrzeb realizowanych przez markę, metody badawcze, naturalne podobieństwo EVP do marketingowego USP, podobne są nawet grupy interesariuszy, chociaż w centrum uwagi działań employer-brandingowych są przede wszystkim aktualni i potencjalni pracownicy firmy. Nie ma też wątpliwości, że posiadanie dobrej marki jest dla pracodawcy stanem pożądanym, bo przekłada się na różne wskaźniki biznesowe. Mimo to, chociaż intuicyjnie czujemy, co oznacza „dobra marka” w odniesieniu do k[...]
Continue reading