Budowanie wizerunku pracodawcy podczas procesów rekrutacyjnych.

 Oznacza świadome budowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy za pomocą różnorodnych, często dość kosztownych narzędzi. Jednak wydatki na cel można znacznie ograniczyć za pomocą prostych lecz często niedocenianych aktywności.  Już sam proces rekrutacyjny może stać się kampanią wizerunkową zakładając, że zostanie odpowiednio zaplanowany i przeprowadzony. Podstawowymi kanałami przekazu stają się wówczas ogłoszenia rekrutacyjne, strona internetowa pracodawcy, a w szczególności zakładka [...]
Continue reading