Efektywny dział szkoleń = zyski dla firmy | Rabat 10%

Idea stworzenia wewnętrznego działu szkoleń służącego tylko na potrzeby jednej organizacji, znającego uwarunkowania i procesy firmy, jest godnym rozważenia rozwiązaniem. Chociaż niesie to za sobą koszty, to możliwości, które tkwią w takich działaniach są na tyle duże, że można je traktować jako centrum zysków firmy. Aby pomóc działom HR stworzyć politykę szkoleniową firmy i zbudować dobrze funkcjonujący wewnętrzny dział szkoleń i rozwoju, który będzie przynosił zyski organizacji, HRnews.pl za[...]
Continue reading