Jak oceniać działania employer brandingowe?

Ocena działań EB pod względem skuteczności oznacza stwierdzenie, że cel działań został osiągnięty. Daje to nam informację, że zaproponowane działania były skuteczne, czyli doprowadziły do osiągnięcia celu. Patrząc z tej perspektywy można zauważyć, że wiele programów employer brandingowych jest skutecznych, ale wszystko zależy od tego jak zostały sformułowane cele. I tu jest kolejna wskazówka – określanie celów. Ocena będzie tym łatwiejsza, jeśli cele zostaną zdefiniowanie zgodnie z regułą SMART[...]
Continue reading