Zwolnienia grupowe, a wizerunek pracodawcy - jak?

PZU, TP SA, LOT, Fiat, Polbank – wszystkie te firmy zapowiedziały masowe zwolnienia. Polskie prawo nakłada obowiązek przeprowadzenia outplacementu w przypadku zwolnień obejmujących więcej niż 50 pracowników. - Jeśli firmy te chcą jednak budować swój pozytywny wizerunek jako pracodawcy i chcą obrócić sytuację kryzysową w szansę, powinny zrobić więcej niż wymaga od nich prawo – tłumaczą eksperci od doradztwa personalnego i tzw. employer brandingu. W ramach outplacementu profesjonalna firma dora[...]
Continue reading