5 TRENDÓW / 10 WYZWAŃ HR – RAPORT O TALENTACH JUTRA

Konsolidacja uczelni, rozwój zawodowych szkół wyższych, nowa rola pracodawcy, kryzys talentów, kolekcjonerzy marek – to trendy, które już wkrótce, zdaniem twórców raportu „Talenty Jutra.  Wyzwania na Dziś”, zmienią oblicze polskich organizacji. Eksperci zpostawili przed branżą Human Resources 10 wyzwań. Raport w syntetyczny sposób podsumowuje zmiany jakie zachodzą w szkolnictwie wyższym i zestawia je z trendem demograficznym – starzeniem się społeczeństwa, oraz społecznym – młodzi pracownicy cz[...]
Continue reading