Czy dla pracowników ważny jest wizerunek pracodawcy?

Opinia o pracodawcy ma największe znaczenie dla specjalistów z branży IT, a najmniej wizerunkiem pracodawcy przejmują się, co może wydać się zaskakujące, osoby zatrudnione w branżach „wizerunkowych" - w marketingu i reklamie. W porównaniu z 2011 rokiem, zmienił się sposób postrzegania pracodawców przez potencjalnych kandydatów do pracy. Spadła liczba osób, które odmówiłyby podjęcia pracy w firmie o złej reputacji, nawet gdyby proponowane wynagrodzenie było atrakcyjne (o 10 p.p., do 48 p[...]
Continue reading