Pokolenie Y trudnym wyzwaniem dla Employer Branding?

Pokolenie Y bardzo aktywnie korzysta z internetu oraz technologii mobilnych. Przeciętny przedstawiciel tej generacji to osoba dobrze wykształcona, z bardzo dużymi aspiracjami zawodowymi i raczej niechętna silnej identyfikacji z miejscem pracy. Grupa ta stanowi nowe i trudne wyzwanie dla pracodawców, szczególnie tych, którym zależy na zatrzymywaniu talentów. Pokolenie Y to w większości osoby znajdujące się w początkowym etapie kariery zawodowej. Pracy poszukują wyłącznie za pomocą internetu, a w[...]
Continue reading