Przedszkole NIVEA dla dzieci pracowników

Pomysł utworzenia przedszkola zrodził się dwa i pół roku temu. Warto wspomnieć, że w siedzibie firmy Beiersdorf w Hamburgu firmowe przedszkole funkcjonuje już od 1938 roku. Projekt związany z utworzeniem przedszkola w NIVEA Polska w Poznaniu jest jednak projektem pionierskim, jeśli chodzi o oddziały koncernu Beiersdorf na świecie. Koszt projektu wyniósł ponad 2 miliony zł. Są to koszty związane z adaptacją pomieszczeń i ich wyposażeniem. Na potrzeby przedszkola została zaadoptowana część budynk[...]
Continue reading