"Przypnij się do życia" - kampania do pracowników

Działania te dotyczą również firm współpracujących z Lafarge .Od czerwca do grudnia 2010 roku trwała kampania promocyjna „Przypnij się do życia” skierowana do pracowników Lafarge w Polsce . Kampania polegała na informowaniu pracowników o prawidłowym i nieprawidłowym postępowaniu podczas jazdy, dostarczaniu faktów, na rozmowach z ekspertami, organizowaniu szkoleń . Wykorzystano plakaty, mailingi, ulotki, spotkania i najróżniejsze eventy . Częścią akcji były działania edukacyjne dla najmłodszych d[...]
Continue reading