Rignier Axel Springer - wewnętrzny konkurs dla pracowników wydawnictwa

Celem była promocja i integracja działań zrównoważonego rozwoju z biznesową i operacyjną działalnością firmy. Na opracowanie zgłoszeń indywidualnie lub grupowo pracownicy mieli około miesiąca. Pomysły oceniała wewnętrzna Komisja Konkursowa powołana przy zarządzie firmy. W konkursie wzięło udział 59 projektów i pomysłów pracowników wszystkich szczebli. Komisja zwracała szczególną uwagę na to, czy zgłaszane inicjatywy realizowały zasady zrównoważonego rozwoju. Komisja nagrodziła 7 projektów, któ[...]
Continue reading