Great Place To Work

Lista honoruje polskie przedsiębiorstwa promujące wartości wiarygodności, szacunku, uczciwości, dumy i koleżeństwa w relacjach między kierownictwem i pracownikami. O pozycji firmy na Liście decyduje łączna ocena dwóch aspektów: wyniku ankiety pracowniczej (wskaźnik zaufania Trust Index©) oraz audytu kultury organizacji i stosowanych programów i praktyk HR (Culture Audit©). „Badanie opiera się na modelu Great Place to Work®, w którym zaufanie jest kluczowym pojęciem. Jeśli pracownicy ufają k[...]
Continue reading